وبلاگ

گرافیک
حسین میروکیلی

پیکسل آرت چیست؟

در اینجا می خواستم تا یکی دیگر از هنرهای طراحی و گرافیک با نام Pixel Art را برایتان معرفی کنم. ممکن است تا به حال

« ادامه مطلب
گرافیک
حسین میروکیلی

4 تفاوت نقاشی و گرافیک

خط کشی بین نقاشی و گرافیک در روزگاری که با آلیاژی از پسامدرنیسم و دیجیتالیسم ساخته شده، چندان درست به نظر نمی رسد. اما به

« ادامه مطلب
کاربردی
حسین میروکیلی

ایده چیست؟

چگونه یک ایده طراحی کنیم؟ ایده ها را هرگونه جمع بندی و نتیجه گیری یا تعمیم که بر پایه علم، آگاهی عمومی، مبانی فلسفی و

« ادامه مطلب